< >

ASD Group cho thuê và thi công các bảng quảng cáo

- Bảng quảng cáo 10m x 20m dọc Đại lộ Bình Dương

- Bảng quảng cáo 2m x 4m dọc Đại lộ Bình Dương, thành phố mới Bình Dương

- Quảng cáo trên xe bus, trạm chờ xe bus.

- Bảng quảng cáo tại TTTM Becamex.

- Bảng quảng cáo tại sân vận động.

- Các loại bảng hiệu, bảng quảng cáo khác theo yêu cầu của Khách hàng.