< >

BKIDS  - Nơi trẻ được là chính mình. Với các hoạt động sân chơi chủ đề, ngoại khóa, kỹ năng sống, tổ chức sự kiện và tiệc dành cho trẻ.

BKIDS – tổ hợp vui chơi, giáo dục dành cho trẻ em – với mong muốn tạo ra một “ngôi nhà chung” mà ở đó trẻ em được vui chơi, được khơi gợi tính sáng tạo, phát triển khả năng tư duy cảm xúc, tư duy xã hội và trang bị các kỹ năng sống cần thiết.

Các bé đến đều được chia sẻ, được thể hiện bản thân, được là chính mình. BKIDS mong muốn giúp các em khai mở tiềm năng sáng tạo; giữ cho các em được sống hồn nhiên, sinh động, hài hòa với cộng đồng và tự nhiên quanh minh.